Меню Затваряне

Педагогическо обучение

На 17 и 18.05.2024 г. се проведе обучение на тема : ,,Риторика и сценично говорене на учителите”, с практическа насоченост, с лектор Данко Калапиш, Съюз на ръководителите в системата на народната просвета в България.